VRAGEN? BEL 0511 44 26 38
Gezellige bedrijfsfeesten en groepsuitjes Centraal gelegen en goed bereikbaar Zeer uitgebreide keuken

Toneelgezelschap Noflik Tegearre

FAN JINS FAMYLJE MOATTE JO IT HAWWE

 

Hjir alfêst in koarte ynhâld:

It stik spilet him of yn it hûs fan de politicus Peter en syn frou Judith.  Peter is hast de nije lieder fan syn poltitieke partij en dit bringt hiel wat wurk en stress mei him mei.
As dan skoanmem Victoria ûnferwachts komt te utfanhûzjen is hy net sa bliid. Sy soarchet altyd foar tukelteamen en dat is dit kear fansels ek net oars.

Freondinne Mirjam en freon en hûsdokter Herbert wurde der tsjin wil en dank ek yn belutsen.
En as der dan ek noch soan Sjoerd ut in foarhinne relaasje fan Peter op it aljemint komt mei syn frou Martine en har heit Richard dan liket it foar de polityke kariere fan Peter net sa best.

Koartom in noflike jûn laitsjen mei “Noflik Tegearre sit der wer oan te kommen.

Entree:

Kinderen t/m 16 jaar:  € 5,00 p.p.
Vanaf 16 jaar:                 € 7,50 p.p.

Deel dit uitje